Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Arhiva natječaji

AKTUALNOSTI > Arhiva DZV
24. 12. 2018.
 • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 18. 12. 2018. godine, broj: 02-736/18 Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Valpovo na mandatno razdoblje od 4 godine.

Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij
- radno iskustvo najmanje 5 godina u struci


13. 11. 2018.

 • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


    
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo, v. d. ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
- medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika,
  u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u ambulanti Belišće, jedan (1) izvršitelj (m/ž).
 • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE12.12. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u ambulanti Belišće u Belišću:

- medicinska sestra - med.tehničar, dentalni asistent m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE12. 10. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelja

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE11. 9. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, a od tada na neodređeno vrijeme u djelatnosti radiološke i UZV dijagnostike u Valpovu:

- medicinska sestra - med.tehničar,  m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE11. 9. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE9. 8. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 2 izvršitelja

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE2. 6. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

- medicinska sestra - med.tehničar, dentalni asistent m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE21. 4. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u Valpovu:

- medicinska sestra - med.tehničar, m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE11. 4. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme:

- medicinska sestra - med.tehničar, dentalni asistent, m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE11. 4. 2017.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Belišću:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj

( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


16. 3. 2017.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, hrvatsko državljanstvo.


( pregledaj dokument )
 • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


20. 1. 2017.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Belišću:

- doktor dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, hrvatsko državljanstvo.( pregledaj dokument ) • NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


    
Objave javnih nadmetanja :11. 10. 2016.


Predmet: Obavijest o izabranom  kandidatu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na natječaj, za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
-patronažna sestra
1 izvršitelj M/Ž, zamjena za privremeno nenazočnog radnika, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 87 od 28.09.2016. godine i web stranici HZZ-a te web stranici Doma zdravlja Valpovo, izabrana Ena Kuna, stručna prvostupnica sestrinstva iz Valpova,  a izabrana je bila jedini kandidat.

S poštovanjem.

        

Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.


( pregledaj dokument )29. 9. 2016.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme :
patronažna sestra – 1 izvršitelj M/Ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika


( pregledaj dokument )

13. 7. 2016.

Predmet: Obavijest o odabranom  kandidatu / pristupniku
          - rezultati natječaja


obavještavamo Vas da je po natječaju, objavljenom u Narodni novinama br. 56/16 od 17.06.2016. godine, na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo, za prijam u
radni odnos
Voditelj odjela za ekonomsko
financijske poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci jedan izvršitelj m/ž, a nakon pismenog testiranja, odabrana Tanja Tavić, dipl.oec., iz Bizovca, Kralja Tomisava 145.

Odabrana kandidatkinja / pristupnica ispunjava sve uvjete natječaja, a na pismenom testiranju ostvarila je najveći broj bodova 145, od mogućih 170.( pogledaj dokument )


13. 7. 2016.


Predmet: Obavijest o odabranom  kandidatu / pristupniku
          - rezultati natječaja

obavještavamo Vas da je po natječaju, objavljenom u Narodni novinama br. 56/16 od 17.06.2016. godine, na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo, za prijam u
radni odnos
računovodstveni referent na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca
jedan izvršitelj m/ž, a nakon pismenog testiranja, odabrana Sanja Balentić, ekonomski tehničar, iz Bistrinaca, M. Oreškovića 19.

Odabrana kandidatkinja / pristupnica ispunjava sve uvjete natječaja, a na pismenom testiranju ostvarila je najveći broj bodova 140, od mogućih 170.


( pogledaj dokument )8. 7. 2016.


Predmet: Rezultati testiranja pristupnika za radno mjesto voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove


- održanog 5. 7. 2016.godine u prostorijama Doma zdravlja Valpovo


( pogledaj dokument )8. 7. 2016.


Predmet: Rezultati testiranja pristupnika za radno mjesto računovodstveni referent

- održanog 5. 7. 2016.godine u prostorijama Doma zdravlja Valpovo


( pogledaj dokument )6. 7. 2016.


Predmet: Obavijest o odabranom  kandidatu

Poštovani,

temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim Novinama broj:58/16 od 24.06.2016. godine, na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu, za radno mjesto
medicinska sestra, dentalni asistent 1 izvršitelj M/Ž odabrana je Tena Franjić, dentalni asistent, medicinska sestra/med. tehničar, iz Ladimirevaca.

S poštovanjem

Obavijestiti                 Ravnatelj

-  sve kandidate        Robert Pejak, dipl.oec.


( pogledaj dokument )


24. 6. 2016.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:
– medicinska sestra/medicinski tehničar, dentalni asistent – 1 izvršitelj M/Ž
Uvjeti:
SSS -  medicinska škola, 1 godina radnog iskustva,
       -  položeni stručni ispit,
       -  odobrenje za samostalni rad,
Kandidatima koji su završili petogodišnji obrazovni program medicinska sestra / med. teh. radno iskustvo i stručni ispit nisu potrebni.
Uz prijavu obvezno priložiti:
1. životopis
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program)
5. presliku  odobrenja za samostalni rad / licenca
6. potvrdu HZMO o stažu osiguranja (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program)
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4., uz naznaku
"Natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.
Dom zdravlja Valpovo

Objavljeno u
"Narodnim novinama"  broj  58/16 od 24.06.2016.  


20. 6. 2016.Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12.) i članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo, Dom zdravlja Valpovo objavljuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos:
– voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet
probnog rada od 6 mjeseci – jedan izvršitelj (m/ž).
Uvjeti:
– dipl. oec./mag. oec.,
– najmanje 3 godine radnog iskustva na ekonomskim poslovima (VSS),
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– životopis,
– domovnicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, ne starija od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom zdravlja Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4,  31550 Valpovo s naznakom: „Za natječaj za voditelja odjela za ekonomsko-financijske poslove“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Dom zdravlja Valpovo zadržava pravo za pristupnike koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje. Pravni izvori, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Valpovo www.dom-zdravlja-valpovo.hr
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Dom zdravlja Valpovo

Objavljeno u NN – br. 56/16 od 17.06.2016., rok 27.06.2016.Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12.) i članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo, Dom zdravlja Valpovo objavljuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos:
– računovodstveni referent na neodređeno vrijeme, uz uvjet  probnog rada od 2 mjeseca
   –     jedan izvršitelj (m/ž).
Uvjeti:
– SSS- ekonomski tehničar
– najmanje 1 godina radnog iskustva na ekonomskim poslovima,
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– životopis,
– domovnicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, ne starija od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom zdravlja Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4,  31550 Valpovo s naznakom: „Za natječaj za računovodstvenog referenta“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Dom zdravlja Valpovo zadržava pravo za pristupnike koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje. Pravni izvori, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Valpovo www.dom-zdravlja-valpovo.hr
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Dom zdravlja Valpovo

Objavljeno u NN – br. 56/16 od 17.06.2016., rok 27.06.2016.27. 5. 2016.
DOM  ZDRAVLJA  VALPOVO
Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Broj:02-413/16
Valpovo,   27.05.2016.

Predmet: Obavijest o odabranom kandidatu                      

Temelje javnog poziva koji je objavljen na web stranici Doma zdravlja Valpovo i natječaja obavljenog web stranici HZZ-e od 18.05.2016. godine, a za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, za diplomiranog ekonomistu/magistra ekonomije odabran je jedini kandidat Dino Apari, mag.oec., iz Gata, Stjepana Radića 1.


Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.


( preuzmi dokument )


17. 5. 2016.


DOM  ZDRAVLJA  VALPOVO
Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Broj:02-386/16
Valpovo, 17.05.2016.                   
        
Doma zdravlja Valpovo objavljuje


JAVNI POZIV


za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, primiti će se polaznik (ž/m):
1. Diplomirani ekonomist / magistar ekonomije - 1 izvršitelj

Uvjeti: Pristupnik mora biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje se obrazovao.
Uz prijavu, pristupnik je obvezan priložiti:
- životopis,
- domovnicu,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku  diplome),
- prosjek ocjena tijekom obrazovanja,
- potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, ne starija od dana objave ovog
              poziva,
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba prijavljena u evidenciji
              nezaposlenih  ne starija od dana objave ovog poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz poziva podnose se do 25.05.2016. na adresu: Dom zdravlja Valpovo, Valpovo, K.P.Krešimira IV 4, s naznakom: “Za stručno osposobljavanje“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.         Dom zdravlja Valpovo
                   Ravnatelj
         Robert Pejak, dipl.oec.


( preuzmi dokument )


4. 5. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:

-  doktor dentalne medicine, m/ž  - 1 izvršitelj

Uvjeti:stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, hrvatsko državljanstvo
Uz prijavu obvezno priložiti:
životopis
presliku diplome
presliku domovnice
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
presliku  odobrenja za samostalni rad / licenca
potvrdu HZMO o stažu osiguranja

Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4., uz naznaku „Natječaj“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.


Dom zdravlja Valpovo


Objavljeno u Narodnim novinama broj 42/16 od 04.05.2016.                                                         
                    
Ravnatelj                
Robetr Pejak, dip.oec.


( preuzmi dokument )2. 5. 2016.

OBAVIJEST  O  IZABRANOM  KANDIDATU

                    

Predmet: Obavijest o odabranom  kandidatu

Po raspisanom natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj:36/16 od 20.04.2016., na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radno mjesto magistar farmacije 1 izvršitelj M/Ž u Ljekarni Valpovo, Osječka 3, odabrana je Dejana Budimirović, mag. pharm., iz Belog Manastira, Trg Slobode 6, a imenovana je bila jedini kandidat.


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.


( preuzmi dokument )


29.  4. 2016.


Temeljem članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo, ravnatelj Robert Pejak, dipl. oec.  donosi


Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka


Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih odjela Doma zdravlja Valpovo te propisuje   procedura,   
odnosno način i rokovi  praćenja i naplate prihoda i primitaka Doma zdravlja Valpovo.
Prihodi koje DZ Valpovo naplaćuje su:

- Prihodi od pružanja zdravstvene zaštite po ugovoru s HZZO-om
- Prihodi od najma prostora, opreme i refundacije troškova koncesionara i zakupaca
- Prihodi od prodaje stanova
- Prihodi iz nadležnog proračuna
- Ostali prihodi,....


( Preuzmi dokument )

28.  4. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje                   

        


JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaNa stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, primiti će se polaznik (ž/m):
farmaceutski tehničar  - 1 izvršitelja
Uvjeti: Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Uz prijavu, pristupnici su obvezni priložiti:
 - životopis,
 - domovnicu,
 - dokaz o stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe),
 - potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, ne starija od dana objave ovog poziva,
 - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba prijavljena u evidenciji
              nezaposlenih  ne starija od dana objave ovog poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave poziva u Narodnim novinama  na adresu: Dom zdravlja Valpovo, Valpovo, K. P. Krešimira IV 4,  s naznakom: “Za stručno osposobljavanje“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kriteriji pri utvrđivanju liste prvenstva pristupnika:
- prednost imaju kandidati  koji su ranije završili obrazovanje

O rezultatu odabira pristupnici  će biti obaviješteni u roku 15 dana od zaključivanja javnog poziva.


Dom zdravlja Valpovo


Objavljeno u Narodnim novinama broj 39./16 od 28.04.2016. pod Objave       
Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.


( preuzmi dokument )19.  4. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
ljekarnička djelatnost

magistar  farmacije 1 izvršitelj/ica
Ljekarna Valpovo, Osječka 3

Uvjeti: farmaceutsko-biokemijski fakultet, VSS, mag. farmacije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad,  1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo, potvrda o nekažnjavanju

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31 550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV uz naznaku "Natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.

Dom zdravlja Valpovo


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj:02/16 od 19.04.2016.

        
       
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.

( preuzmi dokument )
19.  4. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Valpovu:
medicinska sestra/medicinski tehničar, dentalni asistent   1 izvršitelj
Uvjeti:
SSS -  medicinska škola, 1 godina radnog iskustva,
       -  položeni stručni ispit,
       -  odobrenje za samostalni rad,
Kandidatima koji su završili petogodišnji obrazovni program medicinska sestra / med. teh. radno iskustvo i stručni ispit nisu potrebni.
Uz prijavu obvezno priložiti:
životopis
presliku svjedodžbe
presliku domovnice
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program)
presliku  odobrenja za samostalni rad / licenca
potvrdu HZZO o stažu osiguranja (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program)
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4., uz naznaku „Natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj:02/16 od 19.04.2016.
                                                                                               
Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robetr Pejak, dip.oec.

( preuzmi dokument )


7.  4. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje                   
        


JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaNa stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, primiti će se polaznik (ž/m):

Diplomirani ekonomist / magistar ekonomije  - 1 izvršitelj

Uvjeti: Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje su se obrazovale.


( Preuzmi dokument )


23. 3. 2016.


Na temelju odluke  ravnatelja Doma zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:
-  patronažna sestra  – 1 izvršitelj M/Ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika
Uvjeti:
  
preddiplomski studij sestrinstva VŠS stručna sprema stručna prvostupnica sestrinstva
  
položen stručni ispit
  
odobrenje za samostalan rad (licenca).
Uz prijavu obavezno priložiti:
  1. životopis,
  2. preslik diplome/svjedožbe,
  3. preslik domovnice,
  4. preslik odobrenja za samostalan rad,
  5. preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31 550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV uz naznaku "Natječaj".
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.

Dom zdravlja ValpovoObjavljeno u Narodnim novinama broj:25 od   23.03.2016.


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.

( Preuzmi dokument )

4. 3. 2016.

OBAVIJEST  O  IZABRANOM  KANDIDATU

                    

U  postupku po Natječaju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u Valpovu – medicinska sestra, primalja – 1 izvršitelj, objavljenog u Narodnim novinama broj:17 od 24.02.2016. godine, također objavljen na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo izabrana je
  
Adrijana Milišić Zečević, medicinska sestra, iz Belišća.


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak

( Preuzmi dokument )


4. 3. 2016.


OBAVIJEST  O  IZABRANOM  KANDIDATU                    

U  postupku po Javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju 12 mjeseci, puno radno vrijeme za dentalne asistente 3 izvršitelja,  objavljenog u Narodnim novinama broj:17 od 24.02.2016. godine, također objavljen na web stranici HZZ-a i web stranici Doma zdravlja Valpovo izabrana su
 Marko Uremović, dentalni asistent, iz Bizovac
 Katarina Matoković, dentalni asistent, iz Zelčina


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak

( Preuzmi dokument )24.  2. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje                   
        


JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, primiti će se polaznici (ž/m):
dentalni asistent  - 3 izvršitelja
Uvjeti: Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje su se obrazovale.


( Preuzmi dokument )


24.  2. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočnog radnika u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u Valpovu:
– medicinska sestra , primalja  – 1 izvršitelj
Uvjeti:
SSS -  medicinska škola, 1 godina radnog iskustva,
       -  položeni stručni ispit,
       -  odobrenje za samostalni rad,
Kandidatima koji su završili petogodišnji obrazovni program medicinska sestra / med. teh. radno iskustvo i stručni ispit nisu potrebni.


( Preuzmi dokument )27.  1. 2016.


DOM  ZDRAVLJA  VALPOVO
Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Broj:02- 86/16
Valpovo, 27 .01.2016.

Na temelju odredbe  članka 9 stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo donosim

O D L U K U


o izboru MARIJE BARIŠIĆ, doktora medicine, rođ. 07.06.1988. godine, OIB:57630047104, za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe i o trošku Doma zdravlja Valpovo.

( Preuzmi dokument )
8.  1. 2016.


Na temelju odluke ravnatelja Doma zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:
1. patronažna sestra – 1 izvršitelj, m/ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika.
Uvjeti:
– preddiplomski studij sestrinstva – VŠS stručna sprema – stručna prvostupnica sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca).
2. fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj, m/ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika.
Uvjeti:
– medicinska škola – fizioterapeutski tehničar
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca).
Uz prijavu obavezno priložiti:
1. životopis,
2. preslik diplome/svjedodžbe,
3. preslik domovnice,
4. preslik odobrenja za samostalan rad,
5. preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV., uz naznaku: »Natječaj«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.
Dom zdravlja Valpovo

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3/16  08.01.2016.


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak


( preuzmi dokument )


8.  1. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja Dom zdravlja Valpovo objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA


objavljenog u Narodnim novinama br. 135 od 16. 12. 2015. (broj natječaja: 4962), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Regionalni ured Osijek, Ispostava Valpovo, 16. 12. 2015. i na internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo za prijam u radni odnos računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, jedan izvršitelj (m/ž).
Natječaj se poništava u cijelosti.

Dom zdravlja Valpovo


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3/16  08.01.2016.

Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak


( preuzmi dokument )7.  1. 2016.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika za specijalističko usavršavanje iz fizikalne medicine i rehabilitacije


( Pregledaj obavijest -stranica1 ) - ( Pregledaj obavijest -stranica2 )


 • NATJEČAJI - POZIVI


    Poziv pristupnicima na testiranje
:
1. 7. 2016.


DOM ZDRAVLJA VALPOVO
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 4
VALPOVO
Broj: 02-542/16
Valpovo 01.07.2016. godine

P O Z I V
pristupnicima na testiranje


Dana 05. srpnja 2016. godine u 08:00 sati provesti će se pisano testiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto
"voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove na neodređeno vrijeme" u Domu zdravlja Valpovo,
objavljenog u Narodnim novinama 56/16 od 17.06.2016. godine i internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo.

Testiranje će se provoditi u prostorijama Doma zdravlja Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Uprava.

Područja iz kojeg će se vršiti testiranja su:

 • Zakon o porezu na dohodak ( Narodne novine br.177/04, 73/08, 80/10, 114/11 ,22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14.),

 • Pravilnik o porezu na dohodak ( Narodne novine br.95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14),

 • Zakon o doprinosima (Narodne novinebr.84/08,152/08,94/09,18/11 ,22/12,144/12, 148/13,41/14,143/14.)

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novinebr. 150/08,71/10, 139/10,22/11,84/11, 154/11,12/12,35/12, 70/12,144/12,82/13,159/13,22/14,154/14), članci 76. 77. i 78.,

 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ( Narodne novine143/13 i 96/15),

 • Zakon o proračunu - NN 87/08, 136/12, lt 15/15

 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Narodne Novine 124/14


Pravila testiranja:

 • Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).


Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa.

U slučaju da na pisanom testu najbolji kandidati ostvare jednaki rezultat provesti će se usmeni razgovor (intervju) s navedenim kandidatima.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.


Ravnatelj Doma zdravlja Valpovo
Robert Pejak, dipl.oec.


( preuzmi dokument )1. 7. 2016.

DOM ZDRAVLJA VALPOVO
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 4
VALPOVO
Broj: 02-543/16
Valpovo 01.07.2016. godine

P O Z I V
pristupnicima na testiranjeDana 05. srpnja 2016. godine u prema dolje navedenom rasporedu provesti će se pisano testiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto
"računovodstveni referent na neodređeno vrijeme" u Domu zdravlja Valpovo,
objavljenog u Narodnim novinama 56/16 dana 17.06.2016. godine i internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo.

Testiranje će se provoditi u prostorijama Doma zdravlja Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Uprava, prema slijedećem rasporedu:
- 05. srpnja. 2016. godine u 10:00 sati testiranju trebaju pristupiti:

 • Andrea Kovačević

 • Sanja Balentić

 • Marija Jerković

 • Ivan Boršoš

 • Marija Erić

 • Lucija Hosi

 • Ivana Vidinović

 • Danijela Galinović

 • Tajana Hajoš

 • Ivanka Milošević

 • Milan Galić

 • Martina Prenković

 • Ana Majdenić


05. srpnja 2016. godine u 12:00 sati testiranju trebaju pristupiti:

 • Mirela Babić

 • Marija Kovač

 • Monika Mužar Sever

 • Kristina Mišinec

 • Nataša Matoković

 • Katarina Užar

 • Ivana Sladoković

 • Sretenka Špiranović

 • Ivana Medved

 • Jure Bogdan

 • Marta Slamek

 • Sven Braz


Područja iz kojeg će se vršiti testiranja su:

 • Zakon o porezu na dohodak ( Narodne novine br.177/04, 73/08, 80/10, 114/11 ,22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14.),

 • Pravilnik o porezu na dohodak ( Narodne novine br.95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14),

 • Zakon o doprinosima (Narodne novinebr.84/08,152/08,94/09,18/11 ,22/12,144/12, 148/13,41/14,143/14.)

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novinebr. 150/08,71/10, 139/10,22/11,84/11, 154/11,12/12,35/12, 70/12,144/12,82/13,159/13,22/14,154/14), članci 76. 77. i 78.,

 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ( Narodne novine143/13 i 96/15),

 • Zakon o proračunu - NN 87/08, 136/12, lt 15/15

 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Narodne Novine 124/14


Pravila testiranja:

 • Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).


Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa.

U slučaju da na pisanom testu najbolji kandidati ostvare jednaki rezultat provesti će se usmeni razgovor (intervju) s navedenim kandidatima.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.Ravnatelj Doma zdravlja Valpovo
Robert Pejak, dipl.oec.( preuzmi dokument )
 • ARHIVA  NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


    
Objave javnih nadmetanja :


27.  1. 2016.


DOM  ZDRAVLJA  VALPOVO
Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4
Broj:02- 86/16
Valpovo, 27 .01.2016.

Na temelju odredbe  članka 9 stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo donosim

O D L U K U


o izboru MARIJE BARIŠIĆ, doktora medicine, rođ. 07.06.1988. godine, OIB:57630047104, za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe i o trošku Doma zdravlja Valpovo.

( Preuzmi dokument )
8.  1. 2016.


Na temelju odluke ravnatelja Doma zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:
1. patronažna sestra – 1 izvršitelj, m/ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika.
Uvjeti:
– preddiplomski studij sestrinstva – VŠS stručna sprema – stručna prvostupnica sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca).
2. fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj, m/ž, zamjena privremeno nenazočnog radnika.
Uvjeti:
– medicinska škola – fizioterapeutski tehničar
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca).
Uz prijavu obavezno priložiti:
1. životopis,
2. preslik diplome/svjedodžbe,
3. preslik domovnice,
4. preslik odobrenja za samostalan rad,
5. preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.
Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV., uz naznaku: »Natječaj«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.
Dom zdravlja Valpovo

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3/16  08.01.2016.


Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak


( preuzmi dokument )


8.  1. 2016.

Na temelju odluke ravnatelja Dom zdravlja Valpovo objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA


objavljenog u Narodnim novinama br. 135 od 16. 12. 2015. (broj natječaja: 4962), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Regionalni ured Osijek, Ispostava Valpovo, 16. 12. 2015. i na internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo za prijam u radni odnos računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, jedan izvršitelj (m/ž).
Natječaj se poništava u cijelosti.

Dom zdravlja Valpovo


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3/16  08.01.2016.

Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak


( preuzmi dokument )7.  1. 2016.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika za specijalističko usavršavanje iz fizikalne medicine i rehabilitacije


( Pregledaj obavijest -stranica1 ) - ( Pregledaj obavijest -stranica2 )21. 12. 2015.


Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo sazivam XXII sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Valpovo, koja će se održati dana 29.12.2015. godine (utorak) u 13,00 sati u prostoriji Uprave Doma zdravlja Valpovo

Predsjednik Upravnog vijeća
:
Ivan Skelac, dipl.ing.


( Pregledaj obavijest )
ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRALJA VALPOVO • IVAN SKELAC, dipl.ing.,  predsjednik,  imenovan od strane osnivača

 • DAMIR RUSEK, dipl.oec. član predstavnika osnivača

 • IVA ČAPELJ, dipl.iur. član predstavnika osnivača

 • DANIJEL KARDOŠ, dr.med.spec.pedijatar, imenovan od strane Stručnog vijeća

 • BRANKICA MARUŠIĆ, med.sestra, imenovana od Radničkog vijeća (od 18.03.2014.)


16. 12. 2015

Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj:128 od 25. 11. 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto magistar farmacije - 2
izvršitelja/ice u Ljekarni Valpovo, Osječka 3 odabrana je Davorka Tomičević, mr.pharm, iz Valpovo, Osječka 3, koja u cijelosti ispunjava uvjete natječaja.


( Pregledaj obavijest )16. 12. 2015


Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Valpovo i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.), ravnatelj Doma zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za  specijalističko usavršavanja iz fizikalne medicine i rehabilitacije, jedan izvršitelj m/ž

S izabranim specijalizantom zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:
– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem
  zdravstvenog usmjerenja, doktor medicine,
– odobrenje za samostalan rad.

Pristupnici su obvezni uz prijavu priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1. životopisa,
2. domovnice,
3. diplome medicinskog fakulteta,
4. prijepisa položenih ispita na studiju,
5. uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
6. odobrenja za samostalan rad


te obveznu dokumentaciju sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.):
1. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
2. preslik nagrada za vrijeme studija,
3. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
4. popis objavljenih radova i kopije radova,
5. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/bolničkoj    
   zdravstvenoj ustanovi
6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ako je
   pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.
7. preslik potvrde psihološkog testiranja

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4, s naznakom: »Natječaj za specijalizaciju« u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

O terminima razgovora i objavljivanja liste rezultata svaki pristupnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte pa je obavezno navesti adresu elektroničke pošte u prijavi.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo  www.dom-zdravlja-valpovo.hr  najkasnije u roku od 20 dana od razgovora.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 135/15 od 16.12.2015.

Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec16. 12. 2015

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme,
uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:  SSS – ekonomska škola, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računalu,
            hrvatsko državljanstvo

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31 550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV uz naznaku "Natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 135/15 od 16.12.2015.            

Dom zdravlja Valpovo
Ravnatelj
Robert Pejak, dipl.oec.
26. 11. 2015


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
ljekarnička djelatnost

magistar  farmacije 2 izvršitelja/ice
Ljekarna Valpovo, Osječka 3

Uvjeti: farmaceutsko-biokemijski fakultet, VSS, mag. farmacije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad,  3 godine radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo, potvrda o nekažnjavanju

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31 550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV uz naznaku "Natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od zaključivanja natječaja.

Dom zdravlja Valpovo


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 25.11.2015. godine


Dom zdravlja Valpovo
     Ravnatelj
Robetr Pejak, dip.oec.

1. 7. 2015


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca, na radno mjesto u djelatnosti zdravstvene njege:

medicinska sestra med. tehničar, m/ž   1 izvršitelj, Belišće.

Uvjeti: SSS
medicinska škola, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo, vozački ispit - B kategorija
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Dom zdravlja Valpovo


Objavljeno u "Narodnim novinama" br. 73/15 od 01.07.2015.


Dom zdravlja Valpovo
     Ravnatelj
Robetr Pejak, dip.oec.

19. 6. 2015


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca, na radno mjesto u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite:


– medicinska sestra – med. tehničar, dentalni asistent, m/ž  – 1 izvršitelj, Valpovo.


Uvjeti: SSS – medicinska škola, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.Dom zdravlja Valpovo
     Ravnatelj
Robetr Pejak, dip.oec.


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.69/15 od 19.06.2015. godine.

5. 6. 2015.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja, zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca, na radno mjesto:

djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:

-
doktora dentalne medicine, m/ž 1 izvršitelj, Valpovo.

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, pet mjeseci radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.


O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Objavljeno u "Narodnim novinama" br. 61/2015. od 03.06.2015.
Dom zdravlja Valpovo
     Ravnatelj
Robetr Pejak, dip.oec.


14. 5. 2015.

JAVNI POZIV


za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

     

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci,u punom radnom vremenu, primiti će se polaznici (ž/m):
- medicinska sestra - med.tehničar - 4 izvršitelja
- prvostupnik sestrinstva - I izvršitelj
- prvostupnik fizioterapeut - 1 izvršitelj


Uvjeti: Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža
u zvanju za koie su se obrazovale.

( preuzmite dokumentaciju )14. 4. 2015.


Dom zdravlja Valpovo raspisuje


NATJEČAJ


za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, primiti će se polaznici (ž/m):
1. Diplomirani pravnik / magistar prava  
1 izvršitelj,
2. Diplomirani ekonomist /magistar ekonomije  
1 izvršitelj
Uvjeti: Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Uz prijavu, pristupnici su obvezni priložiti:
 - životopis,
 - domovnicu,
 - dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 - prosjek ocjena tijekom obrazovanja,
 - potvrdu HZMO-a o podacima iz matične evidencije, ne starija od dana objave ovog
              poziva,
 - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba prijavljena u evidenciji
              nezaposlenih  ne starija od dana objave ovog poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose do 22.04.2015. na adresu: Dom zdravlja Valpovo, Valpovo, K.P.Krešimira IV 4, s naznakom: “Za stručno osposobljavanje“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kriteriji pri utvrđivanju liste prvenstva pristupnika:
- prednost imaju kandidati  koji su ranije završili obrazovanje,
- u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj
 godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje
 obrazovanja računa u godinama, prema početnoj godini u kojoj je kandidat započeo
 obrazovanje,
- u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s
 višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u
 obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene,
- prednost imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom. Kandidat
 koji se poziva na pravo prednosti pri sklapanju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad,
 uz prijavu je dužan priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Lista s kriterijima te lista odabranih i lista neodabranih pristupnika biti će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo (http://www.dom-zdravlja-valpovo.hr)


          Dom zdravlja Valpovo
                   Ravnatelj
          Robert Pejak, dipl.oec.
( preuzmite dokumentaciju )30. 1. 2015.Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja, za snivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca, na radno mjesto:

djelatnost radiološke dijagnostike:
     prvostupnik radiološke tehnologije,  m/ž
 1 izvršitelj

Uvjeti: trogodišnji program studija radiološke tehnologije, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, godina dana radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 11/15. od 30.01.2015.

21. 1. 2015.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja, za snivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca, na radno mjesto:

djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:
– doktora dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj, ambulanta Belišće.

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, pet mjeseci radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Dom zdravlja ValpovoNatječaj je objavljen u NN-br 7/15 od 21.01.2015.

( Preuzmi dokument )
20. 1. 2015.


Na temelju  članka 9 . stavak 1.  Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NNbr.154/08) i članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo ravnatelj donosi


ODLUKUo izboru STIPE ČIKEŠA, doktora dentalne medicine, rođ. l0. 2. 1979. godine, OIB: 60400777382, zdravstvenog radnika Doma zdravlja Valpovo za
specijalizaciju iz ortodoncije za potrebe i o trošku Doma zdravlja Valpovo. Medusobna prava i obveze izabranog zdravstvenog radnika i Doma zdravlja
Valpovo regulirat će se posebnim ugovorom. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici naše ustanove.
Ovom odlukom poništava se odluka broj: 02-674/13 od 4. 12. 2013. godine.( Preuzmi dokument )
 • ARHIVA  NATJEČAJI - ODLUKE - OBJAVE


    
Objave javnih nadmetanja :
14. 7. 2015.


Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

na natječaj raspisan u "Narodnim novinama" br. 73/15 od 01 .07.2015. godine za zasnivanje
radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca, na radno mjesto medicinske
sestre - med. tehničara, 1 izvršitelj, u djelatnosti zdravstvene njege u Belišću od prijavljenih
kandidata izabrao sam Luku Kunšteka, medicinski tehničar općeg smjera, iz Belišća, Lj.
Posavskog  10.


Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.(Pregledaj obavijest)8. 7. 2015.


Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

na raspisani Natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama br. 69/15 od 19.06.2015. godine
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad dva mjeseca, na radnom mjesto
medicinske sestre - med. tehničara, dentalnog asistenta u Valpovu, u djelatnosti dentalne
zdravstvene zaštite od prijavljenih kandidata izabrao sam Luciju Šimetić, medicinsku sestru,
iz Bočkinaca, M.Gupca10, Podravski Podgajci.


Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.


(Pregledaj obavijest)16. 6. 2015.


Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je temeljem Natječaja koji je objavljen u "Narodnim novinama"
broj:61/2015. od 03.06.2015., za zasnivanje radnog odnosa na određeno, do dobivanja
suglasnosti ministra zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za radno
mjesto - doktora dentalne medicine u Valpovu, izabrana Tea Salaški, dr.med.dent., iz
Valpova.


Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.


(Pregledaj obavijest)


26. 5. 2015.


Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je po Natječaju koji je objavljen na web stranici HZZ-a i na našoj web

stranici od 14.05.2015.d o 21.05.2015. godine za stručno osposobljavanje prvostupnik
sestrinstva -
pripravnik izabrana Ena Kuna, A.M. Reljkovića 48,Valpovo.

Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.


(Pregledaj obavijest)
26. 5. 2015.


Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je po Natječaju koji je objavljen na web stranici HZZ-a i na našoj web

    stranici od 14.05.2015.d o 21.05.2015. godine za stručno osposobljavanje prvostupnik
    
fizioterapije - pripravnik izabrana Tea Pačarić, iz Ladimirevaca, I.L. Ribara 45B, 31550

Valpovo.

Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.


(Pregledaj obavijest)
25. 5. 2015.

Predmet: Obavijest o izabranom kandidatu

Poštovani,

obavještavamo Vas da je po Natječaju koji je objavljen na web stranici HZZ-a i na našoj web
stranici od 14.05.2015.d o 21.05.2015. godine za stručno osposobljavanje medicinske sestre - med.
tehničara - pripravnik izabrana Tena Branković, M. Gupca 81, Belišće.


Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.


   

(Pregledaj obavijest)
7. 1. 2015.Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad  tri mjeseca, na radno mjesto:

djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:


-doktora dentalne medicine, m/ž - 1 izvršitelj, ambulanta Bizovac

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, pet mjeseci radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.

Prijave s dokazima o ispunavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u roku 15 dana od zaključenja natječaja.


Natječaj je obavljen u Narodnim novinama broj 1 od
2. 1. 2015. godine.
       Ravnatelj
       Robert Pejak, dipl.oec.
15. 12. 2014.


Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4, objavljuje

NATJEČAJ


za izbor kandidata za specijalizaciju iz ortodoncije (m/ž)  – jedan izvršitelj.
S izabranim specijalizantom zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme.
Nakon završene specijalizacije, specijalizant je dužan raditi u Domu zdravlja Valpovo onoliko vremena koliko je trajala specijalizacija, o čemu se sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati jesu:

1. zdravstveni radnik visoke stručne spreme
2. položen stručni ispit
3. odobrenje za samostalni rad
4. psihološka sposobnost
5. aktivno znanje jednoga svjetskog jezika.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika-kandidata utvrđena su u čl. 3. 5. 6. i 8. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 154/08).
Uz prijavu i životopis pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (preslik), i to:

1. diplomu stomatološkog fakulteta
2. uvjerenje o položenome stručnom ispitu
3. rezultat psihološkog testiranja
4. dokaz o aktivnim znanju jednoga stranog jezika
5. domovnica.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika uz dokaz o rezultatu psihološkog testiranja suglasno čl.5. Pravilnika obvezno se prilaže:

1. preslik odobrenja za samostalni rad,
2. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
3. preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
4. preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
5. preslik nagrada za vrijeme studija,
6. preslik potvrde o poslijediplomskom studiju,
7. popis objavljenih radova,
8. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu
rad u primarnoj
   zdravstvenoj zaštiti.

Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće bodove.
Pristupnici s potpunom dokumentacijom bit će pozvani na razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, nakon kojeg će nadležno povjerenstvo utvrditi konačni redoslijed kandidata.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Odluka o izboru specijalizanta bit će dostavljena prijavljenim pristupnicama te objavljena na oglasnoj ploči Doma zdravlja Valpovo i na internetskoj stranici ustanove www dom-zdravlja-valpovo.hr u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.
Nakon obavljenog izbora svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijava se dostavlja na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4, s naznakom: »Natječaj za specijalizaciju«.

Dom zdravlja Valpovo


Objavljeno u NN br-147/14 od 12. 12. 2014. godine


                                                                                                   5. 11. 2014.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca, na radno mjesto: djelatnost dentalne zdravstvene zaštite:
doktora dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj, ambulanta Belišće
doktora dentalne medicine, m/ž  – 2 izvršitelja, ambulanta Bizovac.

Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, pet mjeseci radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV. 4.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Objavljeno u NN br-130/14 od 05.11.2014. godine


3. 2. 2014.

Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do izdavanja suglasnosti ministra zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, probni rad tri mjeseca,
na radno mjesto: – doktora dentalne medicine, m/ž  – 1 izvršitelj, ambulanta Bizovac.
Uvjeti: stomatološki fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:Dom zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV.4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.


Dom zdravlja Valpovo


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 13/14 od 03.02.2014.
Rok za dostavu prijava je 11.02.2014. godine.

29. 1. 2014.


Na temelju odluke ravnatelja, Dom zdravlja Valpovo raspisuje

NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za rad u timu ravnatelja, opća/obiteljska medicina), na radno mjesto
– doktora medicine, m/ž – 1 izvršitelj, ambulanta Belišće.
Uvjeti: VSS, medicinski fakultet, stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti pripadnici oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:Doma zdravlja Valpovo, 31550 Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV.4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom zdravlja Valpovo

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 11/14 od 29.01.2014.
Rok za dostavu prijava je 06.02.2014. godine.
16. 12. 2013.


    OBJAVA ODLUKE            


Ova odluka broj: 02-732/13 objavljena je na oglasnoj ploči Doma zdravlja Valpovo dana
16.12.2013. godine, a istog dana i na internetskoj stranici Doma zdravlja Valpovo.

(Pregledaj obavijest)

16. 12. 2013.


Na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta (NN - br.154/08)
i
članka 31. Statuta Doma zdravlja Valpovo te Planom specijalizacije za 2013. godinu Ministarstva
zdravstva
donosim

O D L U K U


o izboru VIŠNJE CVETKOVIĆ, doktora medicine, rođena 11.08.1986. godine,
OIB:06667448309,
zdravstvena radnica Doma zdravlja Valpovo za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije
za potrebe i o trošku Doma zdravlja Valpovo.


(Pregledaj obavijest)

    5. 12. 2013.


N A T J E Č A J

   
    -  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja
       za rad na neodređeno vrijeme, na radno mjesto
    
medicinska sestra u specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji - 1 izvršitelj u Valpovu

(Pregledaj obavijest)
Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik