Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

O nama

O NAMA
Uprava  • Ravnatelj Doma zdravlja Valpovo :


   Željko Varžić, dipl.oec.
   031/651-555
ravnatelj@dom-zdravlja-valpovo.hr  • Zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Valpovo :


   Tatjana Lulić Slipac, dr.med.,spec. obiteljske medicine
   031/651-555  • Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra :  

   
   Gordana Romić, bacc.med.techn.
031/651-555
glavnasestra@dom-zdravlja-valpovo.hr  • Voditelj odjela za računovodstvo :


   Melita Brkić Tajz, oec.
   031/651-555  • Voditelj odjela za pravne, personalne i opće poslove te savjetnik ravnatelja za pravne poslove :

   
   Ana Sučić Ljubojević, dipl.iur.
   031/651-555
ana@dom-zdravlja-valpovo.hr  • Računovodstveni referent :

    
   Ljubica Šorša ,
   031/651-555  • Referent zaštite na radu, domar :

Matej Cvenić

   031/651-555  • Administrativni tajnik


   Nataša Zelenić
   031/651-555OpćenitoDom zdravlja Valpovo osnovan je  Rješenjem Narodnog odbora općine Valpovo 01.01.1958. godine pod nazivom “Dom narodnog zdravlja Valpovo” sa sjedištem u Valpovu, Matije Gupca br. 32. U sastavu “Doma narodnog zdravlja “ su : Zdravstvena stanica Bizovac koja je do 1962. god. radila samostalno, Zdravstvena stanica Belišće, Zdravstvena stanica Kombinata”Belišće” koja je pripojena DNZ  1963. godine, Zdravstvena  stanica Petrijevci (sagrađena 1965. godine) te terenske ambulante u Brođancima, Zelčinu i Veliškovcima.


1977. godine sagrađen je novi Dom zdravlja  u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV 4. sa tri  suvremeno opremljena paviljona  te pomoćna zgrada sa garažama, kotlovnicom i praonom rublja. Pacijentima se pružaju usluge   putem dežurstva (kasnije HMP), opće medicine, fizikalne medicine, dječjeg dispanzera, školske medicine, patronažne službe, ginekologije, ortodoncije, zubne ambulante i medicinsko-biokemijskog laboratorija kao i usluge specijalista koji dolaze iz Bolnica Osijek i Našice.    U krugu novog Doma zdravlja nalazi se i zgrada, sagrađena 1965. godine, u kojoj je rendgen i Antituberkulozni dispanzer. I dalje se pacijentima  pružaju usluge  u zdravstvenim stanicama Bizovac, Petrijevci, Belišće i terenskim ambulantama  Brođanci, Zalčin, i Veliškovci koje su u sastavu doma zdravlja .  U sastavu Doma zdravlja djeluju i Ljekarna Valpovo, Ljekarna Belišće i  Depo lijekova u Bizovcu.


1996 godine započinje proces zakupa jedinica zakupa  domova zdravlja u vlasništvu Osječko-baranjske županije.  S danom 31.12.2005. godine  u Domu zdravlja  Valpovo je 86% jedinica zakupa je u zakupu.
Od 01.01.2005. god.  HMP se izdvaja iz Doma zdravlja i djeluje u sastavu Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije.
Danas je  Dom zdravlja Valpovo ugovorna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Osječko - baranjska Županija  sa
56 djelatnika i obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, u skadu sa Zakonom o zdavstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Ugovorom o provođenju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.


Zdravstvena zaštita na području Doma zdravlja Valpovo obuhvaća 32.160 osiguranih osoba, a zdravstvene usluge pružaju  zdravstveni djelatnici  Domu zdravlja,  zakupci i  privatni liječnici  i to u Valpovu, Belišću, Bizovcu, Petrijevcima i Brođancima.


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik